2018.10.14

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
12.09.2018 – zebranie z rodzicami
17.10.2018 – zebranie z rodzicami
21.11.2018 – zebranie z rodzicami,
12.12.2018 – zebranie z rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
16.01.2019 – zebranie z rodzicami, podsumowanie śródrocza
27.03.2019 – zebranie z rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych  w klasach IV
24.04.2019 – zebranie z rodzicami,
22.05.2018 – zebranie z rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych  w klasach I-III


Kalendarz wydarzeń 2016/2017
Reklama
Programy i projekty