2017.02.04

Kierunki kształcenia

Technikum Elektryczne Nr 2

kierunki:

  • Technik elektryk
  • Technik energetyk (Uwaga: NOWY kierunek !! )
  • Technik teleinformatyk

 

- zapewniamy uprawnienia SEP

- praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach branży elektrycznej i elektronicznej

 

Zapraszamy!!

Rekrutacja trwa...

tel. 22 844 36 34     tel. 22 844 47 67

 

 

Technik elektryk

Ukończenie tego kierunku umożliwia: poznanie podstawowych zagadnień dotyczących prądu elektrycznego, uzyskanie umiejętności projektowania instalacji elektrycznych, dobierania układów zabezpieczeń oraz układów sterowania silnikami elektrycznymi. Technik Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji  oraz  urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia, a także naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Dodatkowo do zadań technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP do 1kV.

Zatrudnienie:

Absolwent ma szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach energetyki; przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; zakładach usługowych; biurach projektowych; budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej. Firmy te umożliwiają również odbycie praktyk zawodowych dla uczniów III klasy.

Uczniowie podchodzą do egzaminów z kwalifikacji:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Po zdaniu tych egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technika elektryka.

Nauka kończy się dodatkowo egzaminem maturalnym.

 


Technik energetyk

Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wszelkich urządzeń i systemów służących do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Technik energetyk lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej, dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

Zatrudnienie:

Absolwent ma szansę zatrudnienia w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne); budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego. Dodatkowo technik energetyk ma również możliwość zatrudnienia jako kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalista do spraw kontroli technicznej oraz specjalista do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Uczniowie podchodzą do egzaminów z kwalifikacji:

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Po zdaniu tych egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technika energetyka.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

 


Technik teleinformatyk

Sam kierunek stanowi połączenie informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Ukończenie tego kierunku umożliwia: świadczenie usług z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń, usług sieciowych oraz transmisję danych w sieciach. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej oraz cyfrowej, a także wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

Zatrudnienie:

Absolwent ma szansę zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej. Dodatkowo technik teleinformatyk ma  szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach  korzystających z informacji  w formie elektronicznej; firmach montujących i sprzedających komputery; organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy  teleinformatyczne; firmach świadczących usługi teleinformatyczne  w zakresie   telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów   teleinformatycznych. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska administratora, montera, sprzedawcy lub serwisanta z zakresu sieci. Absolwent przygotowany jest  również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie podchodzą do egzaminów z kwalifikacji:

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Po zdaniu tych egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technika teleinformatyka.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym.Szkoła branżowa 1 stopnia nr 61Elektromechanik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP do 1kV.

 

Absolwenci mają szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach energetyki; przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; zakładach usługowych; biurach projektowych; budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej.

 

Oferujemy praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach tej branży. Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych i elektrycznych.Elektryk

Ukończenie tego kierunku umożliwia: poznanie podstawowych zagadnień dotyczących prądu elektrycznego, uzyskanie umiejętności projektowania instalacji elektrycznych, dobierania układów zabezpieczeń oraz układów sterowania silnikami elektrycznymi.  Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji oraz urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia, a także naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Dodatkowo do zadań elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP do 1kV.


Absolwenci mają szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach energetyki; przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; zakładach usługowych; biurach projektowych; budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej.


Oferujemy praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach tej branży. Uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych i elektrycznych.Kalendarz wydarzeń 2016/2017
Reklama
Programy i projekty