2017.02.04

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Technikum Elektryczne Nr 2


kierunki:


Technik elektryk

Technik energetyk (Uwaga: NOWY kierunek !! )

Technik teleinformatyk

 

- zapewniamy uprawnienia SEP

- praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach branży elektrycznej i elektronicznejZapraszamy!!

Rekrutacja trwa...

tel. 22 844 36 34     tel. 22 844 47 67


Technik elektryk


Ukończenie tego kierunku umożliwia: poznanie podstawowych zagadnień dotyczących prądu elektrycznego, uzyskanie umiejętności projektowania instalacji elektrycznych, dobierania układów zabezpieczeń oraz układów sterowania silnikami elektrycznymi. Technik Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji  oraz  urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia, a także naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Dodatkowo do zadań technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP do 1kV.


Zatrudnienie:


Absolwent ma szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach energetyki; przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; zakładach usługowych; biurach projektowych; budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej. Firmy te umożliwiają również odbycie praktyk zawodowych dla uczniów III klasy.Uczniowie podchodzą do egzaminów z kwalifikacji:


EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.


EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.Po zdaniu tych egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technika elektryka.

Nauka kończy się dodatkowo egzaminem maturalnym.Technik energetyk


Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wszelkich urządzeń i systemów służących do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Technik energetyk lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej, dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.


Zatrudnienie:


Absolwent ma szansę zatrudnienia w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne); budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego. Dodatkowo technik energetyk ma również możliwość zatrudnienia jako kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalista do spraw kontroli technicznej oraz specjalista do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.Uczniowie podchodzą do egzaminów z kwalifikacji:


EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej


EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznejPo zdaniu tych egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technika energetyka.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym.Technik teleinformatyk


Sam kierunek stanowi połączenie informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Ukończenie tego kierunku umożliwia: świadczenie usług z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń, usług sieciowych oraz transmisję danych w sieciach. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej oraz cyfrowej, a także wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.


Zatrudnienie:

Absolwent ma szansę zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej. Dodatkowo technik teleinformatyk ma  szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach  korzystających z informacji  w formie elektronicznej; firmach montujących i sprzedających komputery; organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy  teleinformatyczne; firmach świadczących usługi teleinformatyczne  w zakresie   telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów   teleinformatycznych. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska administratora, montera, sprzedawcy lub serwisanta z zakresu sieci. Absolwent przygotowany jest  również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Uczniowie podchodzą do egzaminów z kwalifikacji:


EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.


EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.


Po zdaniu tych egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technika teleinformatyka.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym.Dla uczniów klas 1 wszystkich kierunków od września prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z matematyki.

Nasi absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie w firmach polskich i zagranicznych.


Regulamin Rekrutacji 2017/2018:

  • Technikum Elektryczne Nr 2 - pobierz


Dokumenty dla kandydatów:
Wzór skierowania na badania: pobierzLink do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie:
http://www.kuratorium.waw.pl

Kalendarz wydarzeń 2016/2017
Reklama
Programy i projekty