2017.02.04

Certyfikaty

"Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, którą otwiera się na coraz nowe horyzonty"

Otrzymaliśmy certyfikaty:

  • Wars & Sawa
  • IT-Szkoła
W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczą w projekcie IT-Szkoła oraz
zajęciach z programu Junior Net prowadzonych na Politechnice Warszawskiej

Kalendarz wydarzeń 2016/2017
Reklama
Programy i projekty